الفبای ترکی استانبولی با حروف لاتین

الفبای ترکی استانبولی با حروف لاتین می باشد و دارای تفاوتهایی نسبت به الفبای لاتین سایر زبانها می باشد. آن شامل 29 حرف است.
 
این حروف عبارتند از:

A a, B b, C c, Ç ç, D d, E e, F f, G g, Ğ ğ, H h, I ı, İ i, J j, K k, L l

M m, N n, O o, Ö ö, P p, R r, S s, Ş ş, T t, U u, Ü ü, V v, Y y, Z z

A مثل: (آدم) adam
صدای ( آ)

M مثل: (مدرسه) mektep
صدای ( م)

B مثل: (صلح) barış
صدای ( ب)

N مثل: (نفس) nefes 
صدای ( ن)

C مثل: (جان) can
صدای (ج)

O مثل: (افتخار) onur 
صدای ضمه یا همان O انگلیسی

Ç مثل: (سریع) çabuk
صدای ( چ)

Ö مثل: (مرگ) ölüm 
این هم یکی از حروف اختصاصی ترکی است.اما تلفظ آن شبیه تلفظ حرف o در کلمه world است.مانند söyle(بگو)

D مثل: (آهن) demir
صدای ( د)

P مثل: (انگشت) parmak 
صدای ( پ) 

E مثل: (دست) el - (قبیله) el
کسره و البته این حرف هم برای صدای کسره و هم برای صدای فتحه به کار می رود.در بسیاری از کلمات ترکی ترکیه صدای فتحه و کسره شبیه هم تلفظ می شود.در این باره که آیا در ترکی قدیم کسره و یا فتحه وجود نداشته نظر قطعی وجود ندارد.

R مثل: (رویا) rüya 
صدای ( ر) 

F مثل: (کارخانه) fabrika
صدای ( ف)

S مثل: (زرد) sarı 
صدای ( ز) 

G مثل: (شب) gece
صدای ( گ)

Ş مثل: (آبشار) şelale 
صدای ( ش) 

Ğ مثل: (معلم) öğretmen
صدای ( غ )(که گاهی به صورت ی و گاهی اصلا تلفظ نمی شود)مانندağız(دهان)

T مثل: (داس) tırpan 
صدای ( ت) 

H مثل: (خبر) haber
صدای ( ه - ح )

U مثل: (پرواز) uçuş 
صدای ( او) در برخی موارد ( یو ) 

I مثل: (کارگر) ırgat
این حرف یکی از حروفی است که تقریبا مختص زبان های ترکی است.مانند batı(غرب) که ( ای ) ساکن را میدهد
مثل حرف ( ع ) تلفظ می شود مثلا تلفظ کارگر در استانبولی می شود عرقات به صورت ساکن

Ü مثل: (وطن) ülke 
این حرف در زبان های فرانسه و آلمانی و بعضی دیگر از زبان ها وجود دارد.مانند ünlü(مشهور)
صدای این حرف صداییست مابین ( O ) انگلیسی و او در فایل صوتی ذکر گردیده است

İ مثل: (انسان) insan
صدای ( ای) کشیده

V مثل: (دارایی) varlık 
صدای ( واو )

J مثل: (ژاله) jale
صدای ( ژ )

Y مثل: (دروغ) yalan
صدای ( حرف ی یا همون یا)

K مثل: (مقابل) karşı
صدای( ک) (که تلفظ های گوناگونی دارد گاهی به صورت نازک و گاهی به صورت ضخیم)مانند kaş(ابرو)

Z مثل: (ظلم) zulüm
صدای ( ز ) 

L مثل: (بندر) liman
صدای ( ل) 

1- کلمه el اگر با صدای اَ تلفظ شود دست و اگر با اِ تلفظ شود قبیله معنی می دهد.

2- در ترکی استانبولی هیچ کلمه ای با این حرف آغاز نمی شود و اکثرا در وسط کلمه میاید. البته به ندرت صدای (غ) می دهد.

3- در ترکی استانبولی صدای خ وجود ندارد و کلمات دارای صدای (خ) با صدای (ه) تلفظ می شوند.

4- این صدا، ما بین (ای) کشیده و (اِ) قرار دارد و اکثر کوتاه تلفظ می شود مثل همون مثال.

5- در ترکی استانبولی بسیاری از کلمات که در زبان آذری به صورت (ق) تلفظ می شوند، با صدای (ک) تلفظ می شوند. مثلkalem که به معنی قلم میباشد. ضمنا توجه داشته باشید که صدای (ک) در کلمه "kitab" به صورتی دیگر تلفظ می شود. 

6- این حرف ما بین (اُ) و (او) قرار دارد و هنگام تلفظ لبها بیشتر به طرفین باز می شوند.

7- این صدا ما بین (او) کشیده و (اُ) کوتاه تلفظ می شود و هنگام تلفظ لبها بیشتر به طرفین باز می شوند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ 3 نظر / 130 بازدید
حامد

ساغول گوزلیم![چشمک]

مرجان

چرا شماره گذاری نشدن که بفهمیم اون شماره گذاری های اخر که از یک تا هفت هستن برای کدوم حروف ها هستن؟

مرجان

میشه بگید شماره 4/6/7 منظورش کدوم حروف ها هست؟