متضادها

Karşit – zit

کارشیت – زیت

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

لغت

تلفظ

معنی

Yakin – uzak

یاکن – اوزاک

نزدیک - دور

Kolay – zor

کولای – زور

آسان – دشوار

Iyi - kötü

ایی –  کوتو

خوب - بد

Ucuz - pahali

اوجوز - پاهالی

ارزان - گران

Büyük - küçük

بویوک – کوچوک

بزرگ - کوچک

Doğru - yanliş

دوغرو - یانلش

درست - غلط

Hafif - ağri

حافیف - آعر

سبک – سنگین

Yakari - aşaği

یوکاری – آشاغی

بالا - پایین

Açik - kapali

آچیک – کاپالی

باز - بسته

Yaşli - genç

یاشلی - گنچ

پیر - جوان

Eski – yeni

اسکی - ینی

کهنه - نو

Hizli - yavaş

هزلی - یاواش

تند - آهسته

Dolu - boş

دولو - بش

پر – خالی

Serbest - meşgul

سربست - مشغول

آزاد - مشغول

Erken - geç

ارکن - گچ

زود – دیر

Sicak - soğuk

سجاک - سوعوک

گرم - سرد

/ 1 نظر / 70 بازدید
ميرا

واقعا ازتون ممنونم . خيلي خوب بود از دهها كتاب هم بهتر بود . واقعا ازتون ممنونم [قلب]